Girişimcilerle Tarım 4.0 Platformu Protokolü İmzalandı
girişimcilerleTarım ve hayvancılığın değişen dünya konjonktürüne uyumu artık çok önemli bir noktaya gelmiştir.  Artan dünya nüfusuna karşılık tüketimin de bu bağlamda artması dünya normlarının takip edilmesi ve bu normların hızlı bir şekilde ülkesel uyumların oluşturulması ve hatta kendi normlarının oluşturulması noktasında büyük önem kazanmıştır. TARIM 4.0 Platform ile platform oluşturan kurum, sanayi kuruluşlarına, STK, tarımsal birliklere, yazılım firmalarına, inovasyon merkezlerine TARIM 4.0 hakkında bilgi verilecek, proje amaçlarına uygun sektörel analiz ve anket çalışmaları yapılacaktır. Tarım 4.0 noktasında ortak ve paydaşların yetkinliklerinin entegrasyonu sağlanacak. Platforma bağlı paydaşların geçmişten bugüne deneyim, bilgi birikimi ve uzmanlıkları ile girişimcilerin AR-GE çalışmalarına teknik destek sağlanacak. Platform ortak ve paydaşlar üzerinde yapılan analiz ve anketler paylaşılarak çıktılar üzerinde çalışmalar ve projeler yürütülecektir. Tarım 4.0 Platformu ile sektör, paydaş ve hedef kitlenin “Yenilikçi Fikir”, “Yenilikçi Girişim” platform çatısı altında birleşerek fikir ve girişimlerin desteklenmesi, uygun şartlar oluşursa platform paydaşlarınca fonlanması, danışmanlık, araştırma ve geliştirme noktasında önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde; “Tarım 4.0 Platformu” protokolleri imzaları atıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Konya ve Ankara illerinde hizmet veren girişimcilerle tarımsal üretimde Tarım 4.0 noktasında deneyim, bilgi birikimi, uzmanlık ve AR-GE çalışmalarında ortak çalışma ve teknik destek sağlama noktasında protokol imzalandı. Protokol ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile ilgili projelerde ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarım 4.0 entegrasyonu noktasında yürütülecek uygulamalarda ortak çalışmalar yürütülecek. Kurum olarak görev tanımımız içinde yer alan iş ve işlevlerden Tarım 4.0 içerisine dahil edilebilecek çalışmaları tespit etmek, bunları yerel ve ulusal düzeyde projelendirmek, gerekli iş birliklerini sağlamak, bu projeleri hayata geçirerek ülke tarımını ulusal ve küresel düzeyde en iyi yere getirmek bu platformdaki şaşmaz hedefimizdir.   www.tarim4nokta0.com Facebook         : tarim4nokta0 Twitter             : tarim4nokta0 İnstagram       : tarim4nokta0    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.