Tarım 4.0 Platformunun ilk adımları atılıyor
Tarım ve hayvancılığın değişen dünya konjonktürüne uyumu artık çok önemli bir noktaya gelmiştir.  Artan dünya nüfusuna karşılık tüketimin de bu bağlamda artması dünya normlarının takip edilmesi ve bu normların hızlı bir şekilde ülkesel uyumların oluşturulması ve hatta kendi normlarının oluşturulması noktasında büyük önem kazanmıştır. Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin önderliğinde “Akıllı Tarım” uygulamaları ülkemizde hızla yerini bulmuş son olarak “DİTAP Projesi”, “Elektronik Küpe” ve “Elektrikli Traktör” bu bağlamda büyük ilgi uyandırmıştır. Endüstri 4.0 konusunda ülkeler kendi bünyelerinde buna yönelik araştırma birimleri kurmuşlardır. Tarım 4.0 konusunda da aynı şekilde araştırma ve geliştirme birimlerinin kurulması hedefe ulaşmak için önemlidir. Bu bağlamda “Tarım 4.0 Platformu” ile Hayvancılık ve Zirai konularda ülkemizde Konya ilimizde konuşulmaya başlayacak ve bununla ilgili ilk adımlar atılabilecektir. Böylelikle bu çalışma ile dünyadaki gelişmelerle birebir ve hatta kendimize özgü ilk çalışmalar yürütülmüş ve tanıtılmış olacaktır. İnovatif bir yaklaşım olacak projemiz ile Tarım, Teknoloji ve Sanayi üçlüsü Konya ilinde farkındalık oluşturacak, Türkiye’ye öncülük edeceğini öngörmekteyiz.   Platform ile TARIM 4.0 hakkında hedef kitleye bilgi verilecek, proje amaçlarına uygun analiz ve anket çalışmaları yapılacak. Platform oluşturan kurum, sanayi kuruluşlarına, STK, tarımsal birliklere, yazılım firmalarına, inovasyon merkezlerine TARIM 4.0 hakkında bilgi verilecek, proje amaçlarına uygun sektörel analiz ve anket çalışmaları yapılacak. Tarım 4.0 noktasında ortak ve paydaşların yetkinliklerinin entegrasyonu sağlanacak. Platforma bağlı paydaşların geçmişten bugüne deneyim, bilgi birikimi ve uzmanlıkları ile girişimcilerin AR-GE çalışmalarına teknik destek sağlanacak. Platform ortak ve paydaşlar üzerinde yapılan analiz ve anketler paylaşılarak çıktılar üzerinde çalışmalar ve projeler yürütülecektir. Tarım 4.0 Platformu ile sektör, paydaş ve hedef kitlenin “Yenilikçi Fikir”, “Yenilikçi Girişim” platform çatısı altında birleşerek fikir ve girişimlerin desteklenmesi, uygun şartlar oluşursa platform paydaşlarınca fonlanması, danışmanlık, araştırma ve geliştirme noktasında önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde; “Tarım 4.0 Platform”un tanıtımı yapılarak, platform üyeleri tarafından protokol imzaları atıldı. İmza törenine Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin SÖNMEZ, INNOPARK (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi) Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI, Konya TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet HAMURCU, Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih CEYLAN, Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesi Memiş TAŞPINAR, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İsa KAPLAN katıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Platformun amaçlarına uygun olarak devam eden projelerimiz bulunmaktadır. Akıllı Sulama Sistemleri, Erken Uyarı Sistemi, Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme Projesi, KOP ile Koyun Gerisi Oyun, Akıllı Tarımla Bin Yaşa Projeleri platformun amaçlarına uygun önceki yıllarda başlamış bir kısmı devam eden projelerdir. Akıllı Sulama Sistemleri ile 222,460 dekar alan sulanmaktadır. Proje ile suyun etkin kullanımını sağlamak, verimliliğini artırmak, yönetebilir işletme sağlamak, su tüketimini kontrol etmek, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma hedefleri konulmuştur. Akıllı Sulama Sistemi ile etkin ve ekonomik bir su yönetimim sağlamış ön ödemeli ve web girişimli bir otomasyon sistemi entegre edilmiştir. Bu sayede tesissi işletmesini yapan kooperatif veya birliklerin su ücret tahsilatı sorunu ortadan kaldırılmıştır. Tüketim ve su sarfiyatları kurumlarca takip edilebilir hale gelmiştir.   Erken Uyarı Sistemleri; İlimizde 21 ilçede kurulu 27 adet Tahmin uyarı cihazı ile 295 bin dekar alanda çalışma yapılmaktadır Sistem ile sürdürülebilir ve doğaya dost tarım yapılması amaçlanmaktadır. Kurulan istasyonların üzerlerinde Yaprak Islaklığı Sensörü, Toprak Nemi Sensörü, Yağış Ölçer Sensörü, Hava Nemi ve Sıcaklığı Sensörleri bulunmaktadır. Sensörlerin yaptığı ölçüm değerleri istasyona entegre data hatları ile sisteme yüklenecek ve görevli teknik personeller tarafından yapılan değerlendirme sonucu çiftçilerimize SMS yolu ile hastalık veya zararlı çıkışına yönelik erken uyarı mesajları gönderilmesi sağlanmaktadır. Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme projesi ile hayvancılıkta işletme giderlerinin en büyüğünü oluşturan hayvan besleme noktasında üreticilerin yapabileceği şekilde ve oluşturulan algoritma ile ilk olan “Akıllı Telefon Uygulaması” geliştirilmiş. Proje ile ayrıca www.rasyon.gov.tr internet adresi ile hayvan besleme konusunda hem bilgilendirme hem proje kapsamında eğitim videoları izlenebilir bir ortam oluşturulmuştur. KOP ile Koyun Gerisi Oyun Projesi ile resmi olarak Türkiye’de ilk defa “Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama ve İlaçlama Makinesi” proje kapsamında Konya ilimizde uygulanmış ve “Yerli ve Milli Üretim” olgusuyla Konya sanayisinde çok daha uygun fiyatlarda üretimi gerçekleştirilmiştir. (facebook.com/kopilekoyun) Akıllı Tarımla Bin Yaşa projesi ile Konya Bölgesinde Akıllı ve Hassas Tarım uygulamalarında bölgesel analizler yapılarak bölgeye uygun tarımsal mekanizasyon geliştirme uygulamaları yapılmış ve proje kapsamında eğitim yayım çalışmaları yürütülmektedir. Kurum olarak görev tanımımız içinde yer alan iş ve işlevlerden Tarım 4.0 içerisine dahil edilebilecek çalışmaları tespit etmek, bunları yerel ve ulusal düzeyde projelendirmek, gerekli iş birliklerini sağlamak, bu projeleri hayata geçirerek ülke tarımını ulusal ve küresel düzeyde en iyi yere getirmek bu platformdaki şaşmaz hedefimizdir.       www.tarim4nokta0.com Facebook        : tarim4nokta0 Twitter            : tarim4nokta0 İnstagram       : tarim4nokta0 Koordinatör   : Mehmet ŞENARSLAN - 532 420 8923          mehmet.senarslan@tarimorman.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.